btn_home btn_about btn_content btn_case btn_join btn_contact
banner01banner02banner03banner04banner05banner06banner07banner08banner09
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
nav_intro
nav_overview
nav_power
nav_events
nav_honours
nav_training
nav_emphome
 
2016年12月02日,青岛宏智通过青岛市2016年高新技术企业认定。

       在新的发展阶段,青岛宏智软件有限公司将不断提高自己的技术能力,不断打造和扩充团队,争取在最短的时间内成为青岛地区服务外包知名企业!

content01